Miep Bos, beeldend kunstenares, expositie bij de Waterbever, Voorstraat, Lelystad.

  English
foto miep bos
 
buttonStart
buttonAotobio
buttonExpositie
Miep in de media
buttonGalerie1
buttonGalerie2
buttonGalerie3
buttonGalerie4
buttonGalerie5
buttonKunstLinks
buttonLinks

 

Mijn andere websites:

gentechvrij

KunstKring Lelystad

Wolmanzouten

email:
miep@miepbos.nl

Mijn werk is te koop. Hebt u interesse en/of wilt u het werk in het echt bekijken, stuur dan een e-mail naar dit adres. Ik geef ook privé tekenles en les in kunstgeschiedenis.

12 april verslag van de Flevo Post.

12 april 2014. Opening van de Waterbever door wethouder Meta Jacobs, zij kondigde buiten Graciëlle en mij aan. Daarna werd het lint doorgeknipt.
Graciëlle aan het werk. Erik van de Waterbever hangt het werk op. Het was druk!

Middelste foto: Lieve Aerts.


Verlichte Berichte 956, 11 april 2014.


Krant van Flevoland, 9 april 2014.

5 april 2014: De Krant van Flevoland bericht hier over.

Gemeente Lelystad over de Waterbever.

Poster (Pdf).

PERSBERICHT

Onderaan uitleg van het werk.

Miep Bos en Graciëlle Owen exposeren in de Waterbever.

Bij de opening van MFA De Waterbever in de Voorstraat, op zaterdag 12 april a.s., zullen schilderijen en schetsen te zien zijn van kunstenares en Waterwijkbewoonster Miep Bos.

Bovendien zullen van Waterwijkbewoonster Graciëlle Owen foto's van pasgeboren baby's te zien zijn.

De werken van Miep hebben op één na allemaal betrekking op Lelystad. De recente schets voor een alternatieve Flevokust (naar beneden scrollen) zal ook te zien zijn. Projectleider Wilms van provincie Flevoland vond haar ontworpen plan creatief, doch het heeft “geen provinciaal belang”. Maar is misschien wel elders in de provincie toe te passen. En daar is Miep Bos het mee eens, want pas sinds kort is het haar bekend, dat Flevokust  ten opzichte van het water ongunstig ligt. Voor geen enkele bebouwing is het Flevokustgebied trouwens gunstig. Het zou beter zijn als men een andere plek zou kiezen voor een nat bedrijventerrein en men Flevokust over zou laten aan de natuur. En dat alles volgens de eeuwenoude architectuurleer van de Sthapatya Veda (info onder), die opnieuw wordt bestudeerd en overal in de wereld toegepast wordt, vooral in de USA.

Verder is o.a. een collage te zien van het monument voor Maharishi, dat zij ontwierp voor het 25-jarig jubileum van het Sidhadorp en in augustus 2010 onthuld werd door loco-burgemeester Ruud Luchtenveld.

De twee Waterwijkbewoonsters reageerden d.m.v. een oproep in een folder over de vernieuwde Waterbever en zijn uitgekozen om bij de opening hun werk te tonen.

De opening van De Waterbever wordt om 13.00 uur verricht door wethouder Meta Jacobs.

Foto's: Theater aan het Water, onderdeel van de alternatieve schets voor de Flevokust. Foto en schets, Miep Bos.
En de onthullingsdag van het monument voor Maharishi, Rivierenlaan, t/o de Zenith. Foto F. Bos.
Alle info: klik hier.


Informatie over Maharishi Sthapatya Veda.

Tenslotte ter verduidelijking nog iets meer over de ligging van het water en de architectonische  -  en planning principes (afgeleid van de natuurwetten) van Maharishi Sthapatya Veda. (MSV)

Nederlandse site: klik hier. (In Nederland zijn ook al dergelijke gebouwen aanwezig).

Voorbeeld van kantoorgebouw in de USA Washington DC. Het nieuwe gebouw waarvan de oplevering werd aangekondigd op 22 augustus 2008, is het grootste gebouw ter wereld dat is ontworpen volgens de fortuinscheppende (=MSV) architectuur en dat tevens voldoet aan de hoogste Amerikaanse milieustandaard (leed-platina).

Hierdoor is dit het gezondste gebouw dat ooit tot stand is gekomen. Het staat nabij Washington, D.C. langs de Technology Corridor I 270. Het adres is: 2000 Tower Oaks Boulevard in Rockville, Maryland ( klik hier).

Het gebouw van 20.000 vierkante meter huisvest onder meer het hoofdkwartier van het grootste groene bouwbedrijf in het hoofdstedelijk gebied (Tower Companies) en van de grootste particuliere onroerendgoedontwikkelaar in Washington (Lerner Entrerprises).

Tower Companies is een van de tien co2-neutrale bedrijven in de Verenigde Staten ( klik hier). Lerner Enterprises introduceerde onlangs al het eerste kantoorgebouw in Washington dat het leed-goud certificaat kreeg ( klik hier). Pdf.

Invloed van water op gebouwen en mensen. (op deze site naar beneden scrollen).

TERUG


Uitleg van het tentoongestelde werk.

Collage van het ontstaan van het kunstwerk "Bliss".

Mieps schetsen van het hek (uitgevoerd door siersmid Michael Raum uit Duitsland) en van de lotusbloem met aan weerszijden lotusbloemknoppen (uitgevoerd door Janneke Monshouwer uit Bussum, die ook de rest van de cirkel uitvoerde in mozaïek - Bruchmosaik van EBINGER-KERAMIK - dat de architect Gaudi in Barcelona en kunstenaar en architect Hundertwasser ook gebruikte).

Corette van Boxtel aan het werk in haar atelier in Lelystad. Zij maakte de vier grote mozaïeken rondom de acaciaboom. De spreuk "Water the root to enjoy the fruit" is van Maharishi Mahesh Yogi, aan wie dit monument is gewijd.

De boom.

Een acaciaboom is een heilige boom. De Ark van Noach zou van acaciahout zijn gebouwd. Miep wist dit niet, de boom stond er al. Alleen niet goed in het midden. Daarom zijn de nieuwe trottoirbanden opgeschoven ten opzichte van de oorspronkelijke plaats.

De tekening van het kunstwerk.

Dit was de allereerste schets van het werk. Miep maakte het bij haar vriendin Ineke van Leeuwen in diens atelier.

Sponsors.

Sponsors waren Gemeente Lelystad (participatiebudget), Stichting Harmonisch Leven, Stichting Harmonisch Wonen, Stichting WCI.

 

De vogel van de muurschildering van Schateiland.

De muurschildering is helaas na een brandje verdwenen, maar er zijn nog drie fragmenten over in de vorm van schilderijen. Twee hiervan hangen op het ogenblik in de Hanzeborg in het restaurant aldaar.

Oldtimerdag in Lelystad.

Een aantal jaren maakte Miep veel foto's tijdens de Oldtimerdag. Ze maakte er verschillende schilderijen van.

De alternatieve Zuil van Lely.

In 2004 initieerde Miep het eerste burgerinitiatief in Lelystad. Om die stad gentechvrij te verklaren. Helaas waren er te weinig gemeentraadsleden vóór. In 2008 verzochten we aan wethouder Nuijt om te vertellen over de ontwikkelingen t.a.v. gentechgewassen in Lelystad en of Lelystad nu wel gentechvrij verklaard kon worden. Helaas kregen we daar geen antwoord op. Een half jaar later, in 2009 bleek (na tussenkomst van de Nationale ombudsman de heer Brenninkmeijer) dat de gemeente in haar gemeentelijke groen in ieder geval geen gentech gewassen of -bomen zal gebruiken.

Bovenop deze Zuil staat het symbool van de Gentechvrije Burgers, een Europees Consumentenplatform, dat opgericht is door Miep en waarvan ze de woordvoerster is.

"Het Leven is blijdschap". Life is bliss".

Geen foto, kom maar kijken!

Motto van Miep.

Schets voor een alternatieve Flevokust. Zie hier.

Info over Graciëlle Owen babyfotografie.


Op alle kunstwerken zoals tekeningen, schilderijen, etc., alsmede foto's en bestanden van Miep Bos is het auteursrecht voorbehouden aan Miep Bos. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Miep Bos, is niet toegestaan. Bij publicatie is altijd naamsvermelding verplicht in het artikel bij de betreffende afbeelding of in de colofon van de uitgave. Werken mogen enkel op de schriftelijk overeengekomen wijze worden gebruikt door de opdrachtgever.

All drawings, pictures, painting, graphics, photographs etc., and text appearing in the official Web pages of Miep Bos are protected by copyright. Redistribution or commercial use is prohibited without express written permission.

Copyright © Miep Bos 2004